Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Ratownictwo Specjalistyczne

Pojęcie ratownictwa specjalistycznego w obrębie KSRG używane jest w odniesieniu do wykonywania tych działań ratowniczych, które wykraczają poza zakres powszechnie realizowany przez jednostki KSRG i  wymagają szczególnego przygotowania ludzi i sprzętu do ich wykonywania.

Ratownictwo specjalistyczne zostało podzielone na następujące dziedziny ratownicze:

  • Ratownictwo wodne
  • Ratownictwo techniczne
  • Ratownictwo wysokościowe
  • Ratownictwo chemiczno-ekologiczne
  • Działania poszukiwawczo-ratownicze

W obrębie każdej z dziedzin ratownictwa  realizuje się:

podstawowe czynności ratownicze  - rozumiane jako  czynności ratownicze wykonywane przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty ratownicze deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym,

specjalistyczne czynności ratownicze    - rozumiane jako czynności ratownicze wykonywane przez specjalistyczne grupy ratownicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze.

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się:

  • zadania do realizacji w zakresie podstawowym w poszczególnych dziedzinach ratowniczych,
  • wymagania i kwalifikacje strażaków i ratowników
  • minimalny standard wyposażenia jednostki deklarującej gotowość realizacji działań w zakresie podstawowym
  • deklaracja gotowości do realizacji działań ratowniczych w zakresie podstawowym


Do pobrania: