Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

OSP KSRG

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. 

 KSRG na terenie powiatu piotrkowskiego tworzą Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

mapa

Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Jednostka OSP Gmina
Czarnocin Gm. Czarnocin
Dalków
Dąbrowa n. Czarną Gm. Aleksandrów
Skotniki
Wola Krzysztoporska Gm. Wola Krzysztoporska
Gomulin
Parzniewice
Grabica Gm. Grabica
Lubanów
Gorzkowice Gm. Gorzkowice
Krzemieniewice
Sulejów Gm. Sulejów
Przygłów
Krzewiny
Rozprza Gm. Rozprza
Niechcice
Lubień
Moszczenica Gm. Moszczenica
Srock
Rękoraj
Łęki Szlacheckie Gm. Łęki Szlacheckie
Trzepnica
Ręczno Gm. Ręczno
Stobnica
Lubiaszów Gm. Wolbórz
Wolbórz
OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Piotrków Tryb.

OSP Dalków OSP Czarnocin OSP Srock OSP Rękoraj OSP Moszczenica OSP Wolbórz OSP Lubiaszów OSP Grabica OSP Lubanów OSP Gomulin JRG Piotrków Tryb. OSP Piotrków Tryb. OSP Przygłów OSP Sulejów OSP Krzewiny OSP Dąbrowa nad Czarną OSP Stobnica OSP Skotniki OSP Ręczno OSP Łęki Szlacheckie OSP Trzepnica OSP Krzemieniewice OSP Gorzkowice OSP Lubień OSP Niechcice OSP Rozprza OSP Wola Krzysztoporska OSP Parzniewice