Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Dotacje

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 21 września 2020 roku w siedzibie KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim  uruchomiono proces rozliczenia dotacji z realizacji zadania publicznego pod tytułem:

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
(Dotacje Jednostek OSP KSRG)

oraz

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"
(Dotacje z MSWiA dla Jednostek OSP)

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji:

  1. Umowa dotacji.
  2. Faktura lub faktury (rachunki)+ jeżeli płatność przelewem to potwierdzenie zapłaty w terminie z systemu bankowego.
  3. Zaświadczenie z banku o uzyskanych odsetkach od dotacji lub braku.
  4. Książka inwentarzowa / gospodarza jednostki OSP.
  5. 2-3 zdjęcia wykonanego zadania jeżeli dotacja była na remont strażnicy (dostarczone w wersji elektronicznej lub papierowej).

Rozliczenie dotacji będzie możliwe  tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym !!!

Numery telefonów do kontaktu celem ustalenia terminu rozliczenia:

 606 252 858 – mł.asp. Woźniakowski Krzysztof

 502 695 264 – Przemysław Cisowski