Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Aktualności

 

 

VIII Olimpiada Plakat z patronatem internet

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 16 grudnia 2019 roku w siedzibie KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim (Centrum Obsługi Dotacji - II piętro budynku głównego) uruchomiono proces rozliczenia dotacji SOD-3 “5000+”. Rozliczenia należy dokonać najpóźniej  do dnia 20.01.2020 roku z uwagi na konieczność wygenerowania elektronicznych dokumentów rozliczeniowych przez jednostki nadrzędne.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji 5000+:

  1. 1. Umowa.
  2. 2. Faktura lub faktury (rachunki)+ jeżeli płatność przelewem to potwierdzenie zapłaty w terminie z systemu bankowego.
  3. 3. Zaświadczenie z banku o uzyskanych odsetkach od dotacji lub braku.
  4. 4. Książka inwentarzowa / gospodarza jednostki OSP.
  5. 5. Oświadczenie Prezesa o wykonaniu przedsięwzięcia.
  6. 6. 2-3 zdjęcia z przeprowadzonego przedsięwzięcia (dostarczone w wersji elektronicznej lub papierowej).

Ponadto przypominamy, że nieprzekraczalny termin realizacji zadania publicznego z umowy dotacji przypada na dzień: 30. 12. 2019 r.

Jest to data graniczna opłacenia faktur za zakupy oraz realizacji założonego w umowie dotacji przedsięwzięcia.

Rozliczenia dotacji odbywają się w dniach od Pn do Pt od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem  dni świątecznych i 27.12.2019 roku.

 


pdf Pismo w sprawie weryfikacji zaworów FENZY

pdf Pismo w sprawie weryfikacji zaworów FENZY - instrukcja