Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Stanowisko Kierowania

W grudniu 2003 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. utworzono Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym funkcjonariusze PSP oraz dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego obsługiwali numery alarmowe 112, 999 i  998. Piotrkowskie CPR spełniało założenia zintegrowanego systemu ratowniczego i umożliwiało ujednolicenie systemu zgłoszeń, a także zarządzanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia oraz innych podmiotów współdziałających na terenie powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, CPR przestał funkcjonować w dotychczasowej formie prawnej. Technicznie system funkcjonował dalej bez zmian,  w zmienionej formie organizacyjnej w postaci zintegrowanego stanowiska kierowania Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W drugiej połowie 2013 roku rozpoczęło funkcjonowanie Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, które w listopadzie 2013 r przejęło obsługę numeru alarmowego 112.

Zintegrowane stanowisko kierowania, w którym służbę pełnili dyspozytorzy PRM oraz PSP funkcjonowało do lipca 2016 r. Od tego czasu numer alarmowy 999 obsługiwany jest przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną w Łodzi.

Stanowisko Kierowania KM PSP poddano gruntownej modernizacji w drugiej połowie 2014 roku.

Stanowisko Kierowania KM PSP

Do zadań Stanowiska Kierowania KM PSP należy w szczególności:

1) przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;

2) dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;

3) wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;

4) bieżące analizowanie:

a) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu podmiotów ksrg,

b) gotowości operacyjnej,

c) czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,

d) przebiegu działań ratowniczych,

e) rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotu ksrg;

5) informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;

6współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego;

W stanowisku kierowania pełnią służbędyżurni operacyjni i dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej.

Obsada Zmianowa SK KM PSP  Piotrków Trybunalski
Dyżurny operacyjny st. kpt. Adam Sosnowsk
Dyżurny operacyjny kpt. Tomasz Pągowski
Dyżurny operacyjny kpt. Bartłomiej Banaszczyk
Dyżurny operacyjny kpt. Jarosław Miśkiewicz
Dyżurny Stanowiska  mł. kpt. Piotr Misztela
Dyżurny Stanowiska  asp. Jarosław Domarańczyk
Dyżurny Stanowiska  mł. asp. Artur Gruszka
Dyspozytor ogn. Cezary Hernoga