Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

O nas

Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego, czyli miasto Piotrków Trybunalski oraz powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzi 11 gmin. Obszar zajmowany przez powiaty wynosi 1495 km2 przy czym powierzchnia Piotrkowa Trybunalskiego wynosi 67 km2. Liczba mieszkańców powiatów nieznacznie przekracza 166 tys.

Powiat piotrkowski położony jest w południowo wschodniej części województwa łódzkiego i sąsiaduje z 6 powiatami tj.: tomaszowskim, opoczyńskim, radomszczańskim, bełchatowskim, pabianickim i powiatem Łódź-Wschód.

Kształt powiatu piotrkowskiego zbliżony jest do prostokąta o dłuższym boku na kierunku północ-południe. Odległość między granicami północną a południową wynosi ok. 60 km, a między granicami wschodnią i zachodnią około 50 km.

Powiat piotrkowski ziemski jest obszarem typowo rolniczym z występowaniem lokalnych skupisk przemysłowych w miejscowościach: Moszczenica, Sulejów, Gorzkowice i Wola Krzysztoporska. Na terenie gminy Moszczenica w miejscowości Jarosty zlokalizowane jest Centrum Dystrybucyjne IKEA największe magazyny tej firmy w Europie, natomiast w Rokszycach gm. Wola Krzysztoporska i Gatkach gm. Wolbórz duże magazyny firm Ahold i Auchan.

W KM PSP zatrudnionych jest 115 strażaków. Podstawowe wyposażenie KM PSP to 5 pojazdów gaśniczych oraz 7 specjalnych, motopompy, w tym wysokiej wydajności, działka wodno-pianowe, pompy pływające, sprzęt specjalistyczny itp.

Piotrkowscy strażacy przeszkoleni są w zakresie ratownictwa medycznego oraz wyposażeni w 3 zestawy PSP-R1 umożliwiające udzielanie pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadkach drogowych. W budynku KM PSP funkcjonuje CPR, gdzie pracują oficerowie dyżurni PSP oraz dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego co pozwala na skrócenie czasu przekazywania informacji o zagrożeniach pomiędzy podmiotami ratowniczymi i dysponowania podległych jednostek.

W KM PSP Piotrków Tryb. funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której terenem działania jest obszar chroniony macierzystej jednostki oraz w ramach potrzeb teren województwa i kraju. Grupa dysponuje ciężkim samochodem ratownictwa chemicznego umożliwiającym likwidacje zagrożeń chemicznych i ekologicznych.

Strażacy piotrkowskiej JRG stanowią trzon "południowej" grupy ratownictwa wodno-nurkowego, której podstawowym obszarem działania jest południowo wschodnia część woj. łódzkiego. Grupa wspomagana jest przez OSP ORW KSRG Piotrków Trybunalski.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu piotrkowskiego tworzy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG (patrz mapka)

 

mapa powiatu