Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej


Przedsięwzięcie pn.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim”


w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme) – część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych część A, na które Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
30 kwietnia 2015 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji.
Prace termomodernizacyjne dotowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wykonane zostały na dwóch budynkach w następującym zakresie:
Budynek główny:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie ścian piwnic,
- ocieplenie stropu poddasza,
- ocieplenie dachu wieży,
- ocieplenie stropodachu garażu,
- wymiana wrót w garażu,
- montaż kolektorów słonecznych,
- modernizacja instalacji c.w.u,
- wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
- wymiana systemu c.o.,
- wymiana punktów świetlnych na energooszczędne.

Budynek Magazynowy
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia,
- wymiana okien,
- wymiana drzwi i wrót garażowych,
- wymiana systemu c.o.,
- wymiana punktów świetlnych na energooszczędne.