Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Zakończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

W okresie od 5 do 14 lipca br. w Komendzie Miejskiej PSP realizowane było szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Ukończyło je 28 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. W realizacje szkolenia zaangażowano pojazdy i sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej tut. Komendy jak i jednostek OSP, których członkowie brali udział w kursie. Pojazdy na których ćwiczono techniki ratownicze uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Sipy, któremu bardzo  dziękujemy.