Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

W dniu 1 lutego 2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Roczna narada Komendantów Gminnych OSP, Naczelników jednostek OSP włączonych do ksrg.Naradzie przewodniczył Komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim - st. kpt. Jakub Rytych. W czasie odprawy przekazano druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych:

  • analizę statystyczną zdarzeń za 2018 rok
  • analizę stanu wyszkolenia w jednostkach OSP,
  • analizę i wnioski z przeprowadzonych w 2018 roku inspekcji gotowości operacyjnej
  • sprawozdanie z ćwiczeń taktyczno-bojowych organizowanych w 2018 r.
  • zasady przekazywania informacji do sporządzenia informacji ze zdarzenia.

Ponadto zostały przedstawione plany organizacji szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu piotrkowskiego na 2019 r. oraz plan ćwiczeń na 2019 r.