Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Karty paliwowe ORLEN dla druhów OSP

W dniu 19 grudnia 2018 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał umowę z PKN ORLEN w ramach realizowanego programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej.Ideą programu jest zagwarantowanie  druhom jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i biorących czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych zapewnienia rabatu na zakup paliwa we Flocie PKN Orlen na terenie całego kraju. Karty rabatowe przeznaczone są do indywidualnego i nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą  korzystania z nich przez ratowników OSP, którzy w biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

28 grudnia 2018 roku w tut. Komendzie odbyło się spotkanie z  przedstawicielami jednostek OSP KSRG z terenu powiatu piotrkowskiego, podczas którego wręczono karty uprawniające do zniżek.