Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

„Czad i ogień. Obudź Czujność”

W ramach Społecznej Kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Czad i ogień. Obudź Czujność” organizowanej w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pt. „Zgaś Ryzyko” na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim w 2018 r. przeprowadzono dla młodzieży szkolnej
i mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego szereg akcji edukacyjnych, konkursy dotyczące zakresu ochrony przeciwpożarowej, pokazy sprzętu ratowniczego, szkolenia, itp. Przykładowe z nich to:

  • XVIII Trybunalskie Forum Trzeźwościowe orgaznizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej PAŁACYK Akcja w MOK w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Focus Mall,
  • Cykl audycji radiowych w radiu „Strefa fm” oraz konkurs.
  • Spotkanie ze św. Mikołajem działanie wspólnie z MOPR w Piotrkowie Trybunalskim

Głównym elementem akcji edukacyjno-informacyjnej „Czad i ogień. Obudź czujność” był event zorganizowany przez centrum handlowe „Focus Mall” w dniu 17.11.2018r. Podczas eventu została zorganizowana prelekcja na temat bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych oraz zagrożeń jakie niesie za sobą wystąpienie tlenku węgla w powietrzu.
Po prelekcji został przeprowadzony quiz, w czasie którego przekazano czujki uczestnikom. Jednocześnie na terenie centrum handlowego zostało zorganizowane stoisko, na którym funkcjonariusze przekazywali informacje poruszane w trakcie prelekcji. Do współpracy został zaproszony mistrz kominiarski, który również przekazywał informacje o obowiązkach użytkowników urządzeń grzewczych. Dla dzieci został zorganizowany kącik plastyczny.

Dodatkowo Komenda Miejska uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej PAŁACYK W trakcie przedsięwzięcia zostały przeprowadzone dwie prelekcje oraz konkurs wiedzy
o bezpieczeństwie pożarowym. Rozdano 12 czujek.

Kolejnym elementem akcji edukacyjnej był konkurs radiowy w dniach 19-23 listopada,
w czasie którego radiosłuchacze odpowiadali na pytania związane z bezpiecznym użytkowaniem systemów grzewczych.

W dniu 10 grudnia w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zostało zorganizowane „Spotkanie
ze św. Mikołajem” w ramach projektu „Podaruj uśmiech”. Uczestnicy zostali zapoznani z pracą strażaka, przedstawiono zasady bezpieczeństwa dzieci w okresie zimowym oraz zapoznano
z zagrożeniami płynącymi ze strony tlenku węgla.

Efektem przeprowadzonych akcji i działań edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego jest, m.in.:

  • wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
  • umiejętność zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń,
  • wzrost świadomości ekologicznej,
  • wykształcenie postaw proekologicznych,
  • wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego toksycznymi produktami spalania powstającymi podczas pożarów.