Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

28 października br. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Końcowy egzamin składający się z testu wiedzy oraz ćwiczenia praktycznego pomyślnie zdało 38 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu piotrkowskiego.
Swoją wiedzę i umiejętności strażakom ochotnikom przekazywali funkcjonariusze PSP w z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. Dzięki zaangażowaniu w szkolenie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim możliwe było poprowadzenie zajęć w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia działań ratowniczych, natomiast dzięki uprzejmości Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków w lasach Leśnictwa Przygłów odbyły się ćwiczenia w zakresie obsługi sprzętu mechanicznego ze szczególnym uwzględnieniem pilarek. Serdeczne podziękowania składamy Panu Grzegorzowi Sipie, który na potrzeby szkolenia udostępnił pojazdy osobowe, które posłużyły do realizacji zajęć z zakresu ratownictwa technicznego.