banner

Aktualności

Nie wypalaj traw !

Każdego roku, wraz z nadejściem wiosny, gwałtownie wzrasta liczba interwencji straży pożarnych związanych z pożarami traw, łąk i nieużytków. Do większości z nich dochodzi poprzez celowe działanie człowieka . Na przełomie zimy i wiosny oraz wczesną wiosną, gdy wiatr przesuszy wierzchnią warstwę gleby, rozpoczyna się regularne wypalanie traw. Pomimo naszych stałych apeli do rozsądku mieszkańców miast, wsi i osiedli, pomimo przypominania o fakcie, że wypalanie traw jest niebezpieczne, a ponadto jest czynem karalnym, wiele nierozważnych i bezmyślnych osób właśnie w ten sposób "oczyszcza" swoje pola, łąki i trawniki. Pożary niszczą rodzimą faunę i florę, a wielu rolników z przekonaniem powtarza, że po wypaleniu suchych pozostałości roślinnych gleba jest lepiej przygotowana do późniejszej uprawy. Tymczasem jest wręcz przeciwnie!

Najlepsze dla roślin są gleby stale wzbogacane w składniki mineralne. Stopniowe gnicie i rozkład martwych roślin i zwierząt zasila glebę w niezbędne dla zdrowego wzrostu składniki pokarmowe a także włóknisty materiał zwany próchnicą, który zlepia cząstki gleby i zwiększa zatrzymywanie wody. Zwierzęta zjadające glebę i odżywiające się zawartymi w niej szczątkami organicznymi powodują, że ma ona lepszą strukturę, jest łatwiej przewietrzana, żyźniejsza - bogatsza w azot. Drobnoustroje sprawiają, iż powstaje próchnica zawierająca łatwo przyswajalne dla roślin związki. Te wszystkie pożyteczne organizmy giną z powodu wysokiej temperatury, dochodzącej do 700 stopni Celsjusza. W tak wysokiej temperaturze giną również cenne gatunki roślin, pozostają głęboko zakorzenione chwasty, które po pożarze szybko odrastają. W pożarach umierają żaby, jeże, krety, młode zające, pisklęta ptaków, pszczoły, trzmiele, żuki, biedronki i mrówki, których jedna kolonia może zniszczyć do 4 mln owadzich szkodników. W czasie wypalania wydzielają się toksyczne substancje. Szczególnie niebezpieczne są węglowodory z benzo-a-pirenem, dla ludzi kancerogenne, dla przyrody śmiercionośne Odkładają się one w glebie i w żywych organizmach, również w ciele człowieka. Wypalanie trawy powoduje pożary lasów i zabudowań, giną ludzie.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne,

jest też niedozwolone. Określają to odpowiednie zapisy prawne:

Zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) "zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin".

Art. 59. Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".

Wypalania traw zabrania też:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) art. 30 ust. 3 pkt 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego

korzystania z otwartego płomienia

wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków.

Artykuł 59 rozdziału 8 Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.): "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny".

Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. z późn. zmianami): za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 w związku z art. 82 mówi jasno: "...grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej".

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.

Apelujemy o rozsądek!

Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

Kampanie informacyjne

czad 1 

costa Ulotka 1str

fajerwerki

 

 nfosigwlogo

Statystyki zdarzeń

Na dzień 18.12.2018 odnotowano 2208 zdarzeń

[No canvas support]

Ciekawe poradniki