Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży oraz regulaminy

 

 

Powiatowe eliminacje konkursu plastycznego

Prawie 100 prac wpłynęło w tym roku do biura Zarządu Oddziału Powiatowego na konkurs plastyczny “Zapobiegajmy pożarom”.
Prace wykonano w bardzo różnych technikach na wysokim poziomie artystycznym. Jury wybrało najlepsze i zakwalifikowano je do etapu wojewódzkiego.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych grupach zostali:

I Grupa - przedszkola
1. Zuzanna Woźniak - Przedszkole w Czarnocinie
2. Amelia Midera - klasa „0” SP w Proszeniu
3. Lena Ciećwierek - Przedszkole w Czarnocinie.

II Grupa – szkoła podstawowa klasy I – III
1. Mikołaj Lewandowski - SP w Przygłowie
2. Karolina Nowak - SP w Łękach Szlacheckich
3. Jakub Adamus - SP w Trzepnicy gm. Łęki Szlacheckie 

III Grupa – szkoła podstawowa klasy IV – VI
1. Daria Bulińska - SP w Łękach Szlacheckich
2. Wiktoria Szor - SP w Łękach Szlacheckich
3. Karolina Gibaszek - SP w Czarnocinie

IV Grupa – gimnazjum
1. Agnieszka Stępień - Gimnazjum w Tomawie gm. Łęki Szlacheckie
2. Anna Migoda - Gimnazjum w Gorzkowicach
3. Patryk Świech - Gimnazjum w Czarnocinie

V Grupa – szkoły ponadgimnazjalne
1. Martyna Kępska - OSP Przygłów

VI Grupa - dorośli
1. Marta Rytych - OSP Przygłów 
2. Barbara Marecka - OSP Przygłów 

Źródło: ZOP ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.