Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży oraz regulaminy

konkursy KG

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Eliminacje Miejskie – 20 lutego 2020 r. o godz. 9:00
w siedzibie tutejszej komendy

            Informuję, że wzorem lat ubiegłych organizowane są eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

Zgodnie z regulaminem OTWP turniej będzie przeprowadzony w trzech grupach tj:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych klas I-VI,
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII,
 • III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

            W związku z powyższym zwracam się do organizatorów – Dyrektorów szkół z terenu Piotrkowa Trybunalskiego - o przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu oraz zgłoszenie pisemne wg. załącznika, do tut. komendy danych osobowych dwóch wytypowanych uczniów z odpowiedniej grupy wiekowej, najpóźniej do dnia17 lutego 2020 roku.

Eliminacje miejskie zostaną przeprowadzone w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie tutejszej komendy tj. Piotrków Trybunalski,  ul. Jagiellońska 11.

Organizatorami konkursu są Komenda Miejska PSP w Piotrkowie Trybunalskim i Oddział Ratownictwa Wodnego OSP w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Więcej informacji udzielają:

 • st. kpt. Adrian Dziubecki, tel. 44 647-39-19 wew. 150, 605 435 910 w godz. 8.00 – 15.00,
 • mł. kpt. Mariusz Pietraszczyk, tel. 44 647-39-19 wew. 151, 511 077 838
  w godz. 8.00 – 15.00.

Ponadto informuję, że materiały pomocnicze do turnieju można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

http://www.straz.gov.pl/

http://www.straz.lodz.pl

http://www.strazpiotrkow.pl

http://www.sgsp.edu.pl/

http://www.zosprp.pl/

   

  Do pobrania: