Statystyki zdarzeń na dzień 20.01.2020

panel
25
Pożary
panel
49
Miejscowe zagrożenia
panel
7
Alarmy fałszywe
panel
81
Suma